Share:


Management learning for construction professionals. Inquires benchmarks and experiences from Poland, United Kingdom and Portugal

Abstract

Management qualification of construction staff is an essential step towards Polish market development. Inquiries revealed the framework for qualification requirements that led to the establishment of a matrix of learning subjects. Learning requirements followed from that matrix and allowed for the definition of management learning profiles for construction professionals. These profiles have been compared to frameworks from other European institutions and lay the basis for defining training structures and learning programmes.


Statybos specialistų vadybos žinių gilinimas: Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Portugalijos patirtis ir lyginamoji analizė


Santrauka


Statybos personalo parengimo gerinimas vadybos srityje yra būtinas žingsnis Lenkijos konkurencingumui didinti. Atlikta apklausa atskleidė kvalifikacinių reikalavimų struktūrą, pagal kurią sudaryta reikalingų studijuoti dalykų matrica. Iš šios matricos suformuluoti reikalavimai žinioms, pagal juos sudaryti vadybos studijų dalykai statybos specialistams. Kuriant studijų struktūros ir mokymo programų bazę, sudarytasis dalykų sąrašas buvo palygintas su analogiškais kitų Europos institucijų sąrašais.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: statyba, ugdymas, vadyba, inžinerija.

Keyword : Construction, Education, Management, Engineering

How to Cite
Cieszyński, K., Minasowicz, A., & Teixeira, J. (2006). Management learning for construction professionals. Inquires benchmarks and experiences from Poland, United Kingdom and Portugal. Technological and Economic Development of Economy, 12(2), 134-145. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637733
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
32
PDF Downloads
25