Share:


Modelling of interbank payments

    Donatas Bakšys Affiliation
    ; Leonidas Sakalauskas Affiliation

Abstract

Non‐cash payments are intensively growing in the payment market. Therefore modern electronic systems of interbank payments are introduced to satisfy this need. The substantial renewal of the payment system was prompted for the implementation of the new banking technologies and aimed at increasing fund turnover as well as complying with the requirements applied in regard of payment systems. Such a system change is a topical theme of discussion on the simulation and analysis of systems of such kind. The article analyses the opportunities for simulating the interbank payment system and presents a model of interbank payments flow. The model is constructed on the analysis of real flow of payments in the payment system.


Article in English.


Bankinių atsiskaitymų modeliavimas


Santrauka. Bankinių mokėjimų kiekio didėjimas, augantis poreikis atlikti mokėjimus realaus laiko režimu kelia papildomų reikalavimų bankinių atsiskaitymų sistemoms. Straipsnio tyrimo objektas – bankinių atsiskaitymų sistema ir perduodamų sistemai paraiškų srauto modeliavimas, tikslas – atskleisti bankinių atsiskaitymų imitatoriaus BoF-PSS taikymo galimybes, nagrinėjant bankinių atsiskaitymų sistemas, bei pateikti stochastinį bankinių atsiskaitymų paraiškų imitavimo modelį. Bankai, siekdami kuo efektyviau naudoti savo aktyvus ir ateityje minimizuoti su atsiskaitymais susijusias sąnaudas bei maksimizuoti pelną, yra priversti modeliuoti atsiskaitymus. Tokioje situacijoje ypač svarbu parinkti tinkamus korespondentinių sąskaitų likučius ir numatyti jų kaitą atsiskaitymų metu. Per didelis korespondentinių sąskaitų likutis gali lemti neefektyvų aktyvų naudojimą ir sumažinti galimas pajamas. Nepakankamas korespondentinių sąskaitų likutis gali nepatenkinti įsipareigojimų įvykdymo ir destabilizuoti bankinių atsiskaitymų sistemos darbą. Straipsnyje analizuojamas BoF-PSS bankinių atsiskaitymų imitatorius gali padėti spręsti šias problemas. Imitatorius suteikia galimybę keisti nagrinėjamos atsiskaitymų sistemos parametrus ir stebėti sistemos elgseną, dėl to sudaromos galimybės parinkti optimalius parametrus. Straipsnyje siūlomas atsiskaitymų srauto imitavimo modelis palengvintų stochastinį atsiskaitymų sistemos modeliavimą ir sudarytų sąlygas nenaudoti realių atsiskaitymų duomenų.


Reikšminiai žodžiai: bankiniai mokėjimai, atsiskaitymai, mokėjimų srautas, bankinių mokėjimų modeliavimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : Interbank payments, settlements, payments flow, modelling of interbank payments

How to Cite
Bakšys, D., & Sakalauskas, L. (2006). Modelling of interbank payments. Technological and Economic Development of Economy, 12(4), 269-275. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637753
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
209
PDF Downloads
147
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.