Share:


Strategies of selecting the basis vector set in the relative MDS

    Jolita Bernatavičienė Affiliation
    ; Gintautas Dzemyda Affiliation
    ; Olga Kurasova Affiliation
    ; Virginijus Marcinkevičius Affiliation

Abstract

In this paper, a method of large multidimensional data visualization that associates the multidimensional scaling (MDS) with clustering is modified and investigated. In the original algorithm, the visualization process is divided into three steps: the basis vector set is constructed using the k‐means clustering method; this set is projected onto the plane using the MDS algorithm; the remaining data set is visualized using the relative MDS algorithm. We propose a modification which differs from the original algorithm in the strategy of selecting the basis vectors. In our modification, the set of basis vectors consists of vectors that are selected from k clusters in a new way. The experimental investigation showed that the modification exceeds the original algorithm in visualization quality and computational expenses.


Bazinių vektorių parinkimo strategijų analizė, taikant santykinį daugiamačių skalių metodą


Santrauka


Nagrinėjamas daugiamačių skalių metodas (MDS), pritaikytas didelių duomenų aibių analizei. Bendra algoritmo schema išskiriama į tris etapus: suformuojama bazinių vektorių aibė, paskui, naudojant klasikinį MDS algoritmą, baziniai vektoriai projektuojami į plokštumą, likusi duomenų aibė vizualizuojama, naudojant santykinį MDS algoritmą. Originaliame algoritme bazinių vektorių aibė formuojama, atsižvelgiant į k vidurkių klasterizavimo rezultatus. Šiame straipsnyje pasiūlytos dvi naujos bazinių vektorių parinkimo strategijos: vienoje taip pat atsižvelgiama į k vidurkių klasterizavimo rezultatus, tačiau kitu būdu, kitoje baziniais vektoriais parenkami duomenų aibės taškai. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad pasiūlytų strategijų naudojimas pagerina vizualizavimo kokybę, sutaupo skaičiavimo laiką.


Reikšminiai žodžiai: daugiamačių skalių metodas, vizualizavimas, klasterizavimas, bazinių vektorių aibė, naujų taškų vaizdavimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : multidimensional scaling, visualization, clustering, basis vector set, new points mapping

How to Cite
Bernatavičienė, J., Dzemyda, G., Kurasova, O., & Marcinkevičius, V. (2006). Strategies of selecting the basis vector set in the relative MDS. Technological and Economic Development of Economy, 12(4), 283-288. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637755
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
202
PDF Downloads
135