Share:


Modelling of Vilnius public transport route network

Abstract

The territory of the town is divided into areas: residential, industrial and recreational. Such division of the town into areas make inhabitants increasingly dependent on the transport system.


In Lithuania and in other European countries the public transport is recognised as priority transport. In the towns of Lithuania, differently from other places, attention paid to it is insufficient, and the network of routes is being changed in a chaotic and unreasonable way.


Modelling of Vilnius public transport was carried out with the help of VISUM software. The aim of modelling is to guarantee higher quality of living of inhabitants by modelling a public transport route network in Vilnius. A three‐level public transport network was formed: main, service and feeder routes, which facilitated rational provision of Vilnius inhabitants with the public transport services.


Vilniaus miesto viešojo transporto maršrutinio tinklo modeliavimas


Santrauka


Miesto teritorija skirstoma į skirtingos paskirties rajonus: gyvenamuosius, pramoninius ir rekreacinius. Toks miesto susiskaidymas į rajonus daro gyventojus vis labiau priklausomus nuo transporto sistemos. Lietuvoje ir Europos valstybėse prioritetiniu pripažintas viešasis transportas Lietuvos miestuose, kitaip nei kitur, nesulaukia reikiamo dėmesio, o maršrutinis tinklas šiuo metu keičiamas chaotiškai ir nepagrįstai. Vilniaus miesto viešojo transporto modeliavimas buvo atliktas naudojant VISUM programinę įrangą. Modeliavimo tikslas – užtikrinti geresnę miesto gyventojų gyvenimo kokybę modeliuojant viešojo transporto maršrutų tinklą Vilniaus mieste. Suformuotas trijų lygių viešojo transporto maršrutų tinklas – pagrindinių, aptarnavimo ir pagalbinių maršrutų – leido minimaliomis sąnaudomis užtikrinti racionalų Vilniaus miesto gyventojų aptarnavimą viešuoju transportu.


Reikšminiai žodžiai: transporto sistema, modeliavimas, viešasis transportas, modelio kalibravimas


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : transport system, modelling, public transport, calibration of the model

How to Cite
Ušpalytė-Vitkūnienė, R. (2006). Modelling of Vilnius public transport route network. Technological and Economic Development of Economy, 12(4), 334-340. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637763
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
253
PDF Downloads
139