Share:


The imitation model of bursty and batch data packet flow

    Aušra Žvironienė Affiliation
    ; Zenonas Navickas Affiliation
    ; Ramutis Rindzevičius Affiliation

Abstract

The imitation model of bursty and batch data packet flow is presented in this paper. The proposed imitation model was created using the convolution of Moore and Mealy automata.


The imitation model of bursty and batch data packet flow


Santrauka


Telekomunikacinių sistemų sėkmingam funkcionavimo aprašymui ypač daug reikšmės turi įvairios duomenų srautų charakteristikos. Todėl aktualu turėti minėtų srautų analizines išraiškas. Kadangi analiziniai modeliai arba yra ganėtinai sudėtingi, arba iš viso jų neįmanoma bendresniu atveju sudaryti, tai imitacinis modeliavimas galbūt vienintelis įmanomas sudėtingesnių srautų tyrimo metodas.


Vienas iš telekomunikacinių sistemų tyrimo uždavinių – turėti patogų vartotojui neordinarinio pliūpsninio srauto imitacinį modelį, kad, gautas duomenų imtis apdorojus statistiniais paketais, būtų galima naudoti toliau tirti telekomunikacines sistemas. Taigi straipsnyje pasiūlytas neordinarinio pliūpsninio paraiškų srauto imitacinis modelis, sudarytas naudojant Muro ir Milio automatų sąsūką.


Reikšminiai žodžiai: neordinarinis srautas, pliūpsninis srautas, duomenų srautas, Milio ir Muro automatų sąsūka.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : batch flow, bursty flow, data traffic, the convolution of Moore and Mealy automata

How to Cite
Žvironienė, A., Navickas, Z., & Rindzevičius, R. (2006). The imitation model of bursty and batch data packet flow. Technological and Economic Development of Economy, 12(4), 360-366. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637767
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
206
PDF Downloads
137