Share:


A comparative analysis of English and Lithuanian technical terms

    Valerija Marina Affiliation

Abstract

The paper presents a comparative analysis of English and Lithuanian metaphorical terms based on the names of the parts of human body, plants, animals, materials, clothes, utensils, etc. The analysis is aimed at identifying their common and differing features as well as spotting the specific patterns of English terms presenting difficulties for speakers of Lithuanian in their comprehension, translation and usage. It has been found that metaphorical terms are used by both languages, however, they are more common in English. The differences lie not only in the number of the respective terms but in the semantic structure as well. English terms of the models considered often do not allow for literal translation. The difficulties of their comprehension and translation may be overcome by applying the theory of linguistic relativity. Different approaches of the English and Lithuanian languages to classifying the objects of reality are also considered within the framework of linguistic relativity and some case studies are presented.


Anglų ir lietuvių kalbų technikos terminų lyginamoji analizė


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami anglų kalbos technikos terminai ir jų lietuviški ekvivalentai. Analizuojami terminai yra metaforiniai ir sudaryti remiantis žmogaus kūno dalių, gyvūnų, augalų, buitinių daiktų ir drabužių pavadinimais. Nustatyta, kad šis žodžių darybos metodas yra taikomas abiejose kalbose, bet anglų kalboje yra labiau paplitęs. Lietuvių kalboje terminai yra retai sudaromi naudojant buities daiktų ir rūbų pavadinimus. Bendri modeliai skiriasi ne tik sudaromų terminų skaičiumi, bet ir konkrečia semantika. Angliški terminai dažnai negali būti verčiami pažodžiui. Tai apsunkina jų supratimą ir vartojimą lietuvių kalboje. Lingvistinė reliatyvumo analizė gali palengvinti šią problemą. Taip pat buvo nagrinėjama objektų klasifikacija įvairiose kalbose. Parodyta, kad vieną techninio objekto pavadinimą lietuvių kalboje gali atitikti keletas angliškų pavadinimų. Tai patvirtina kalbų reliatyvumo teorijos teiginį, kad įvairios kalbos atspindi skirtingus požiūrius į realybės objektų klasifikavimą.


Reikšminiai žodžiai: metaforiniai terminai, lyginamoji analizė, kalbų reliatyvumas, ypatingos charakeristikos, panašūs ir skirtingi modeliai


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : metaphoric terms, comparative analysis, linguistic relativity, specific characteristics, similar and different Patterns

How to Cite
Marina, V. (2005). A comparative analysis of English and Lithuanian technical terms. Technological and Economic Development of Economy, 11(2), 95-100. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637687
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
104
PDF Downloads
82