Share:


Agreement of expert estimates

    Valentinas Podvezko Affiliation

Abstract

The application of multicriteria methods largely depends on the calculation of the criteria weights based on expert evaluation. The results obtained can be used for practical purposes if expert judgments are in good agreement. This may be determined by the concordance of a coefficient obtained by ranking the available alternatives. The paper considers a possibility to apply the concordance coefficient in cases when expert evaluation is not based on ranking. The calculations reveal the dependence of the agreement of expert estimates on a particular method used. The highest degree of agreement has been obtained by using the direct ranking method. The effect of equally assessed criteria, i. e. the tied ranks on the concordance coefficient and thereby on the level of expert judgments agreement is usually insignificant and cannot change the results of rating.


Ekspertų įverčių suderinamumas


Santrauka


Taikant daugiakriterinius metodus labai svarbu nustatyti kriterijų (rodiklių) svorius. Svorių skaičiavimo pagrindą sudaro ekspertų vertinimai. Rezultatus galima taikyti praktikoje, jei nustatytas pakankamas ekspertų nuomonių suderinamumo lygis. Jį nustato konkordancijos koeficientas, skaičiuojamas lyginamų objektų rangavimo pagrindu. Straipsnyje nagrinėjama konkordancijos koeficiento taikymo galimybė, kai ekspertų vertinimai atlikti ne rangavimo būdu. Nustatyta, kad objektų suderinamumo lygis priklauso nuo ekspertų vertinimo metodo. Didžiausias suderinamumas gaunamas taikant tiesioginį rangavimo metodą. Vienodai įvertintų rodiklių, t. y. susietų rangų įtaka konkordancijos koeficiento reikšmei, taigi ir ekspertų suderinamumo lygiui paprastai nežymi ir nekeičia rezultato.


Reikšminiai žodžiai: ekspertų vertinimai, rangavimas, nuomonių suderinamumas, konkordancijos koeficientas


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : expert estimates, ranking, agreement of judgements, concordance coefficient

How to Cite
Podvezko, V. (2005). Agreement of expert estimates. Technological and Economic Development of Economy, 11(2), 101-107. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637688
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
38
PDF Downloads
36