Share:


Evaluation of Vilnius sustainability from social, economic and engineering‐technical points of view using the game theory

    Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Jonas Šaparauskas Affiliation
    ; Artūras Kaklauskas Affiliation
    ; Zenonas Turskis Affiliation
    ; Tatjana Vilutiene Affiliation

Abstract

The main purpose of this article is sustainability evaluation of Vilnius development by comparing the selected city's neighbourhoods. Firstly, all neighbourhoods of Vilnius are being grouped according to particular features. For a comprehensive comparative analysis the group of ten neighbourhoods has been chosen. They are “Fabijoniškes”, “Justiniškes”, “Karoliniškes”, “Lazdynai”, “Pašilaičiai”, “Pilaite”, “Šeškine”, “Verkiai, “Viršuliškes” and “Žirmūnai”. A thorough literature analysis was carried out and the system of twelve indicators has been developed. This system characterises business environment (economic indicators), quality of life (social indicators) and infrastructure (engineering‐technical indicators). Values and weights of indicators were set up by questioning experts and analysing various information sources. Due to the complexity of the problem under consideration the game theory has been applied, specifically, Hurwicz, Laplace, Hodges and Lehmen rules. Calculations according to these rules by LEVI 3.0 software have been performed. It is estimated that Virsuliskes neighbourhood is developing in the most sustainable way. and the best opportunities for business and residential property development are there.


Vilniaus darnos vertinimas socialiniu, ekonominiu, inžineriniu bei techniniu aspektais taikant lošimų teoriją


Santrauka


Šio straipsnio tikslas ‐ įvertinti Vilniaus vystymosi darną lyginant pasirinktus administracinius miesto rajonus (seniūnijas). Iš pradžių visos Vilniaus miesto seniūnijos sugrupuojamos pagal tam tikrus požymius. Išsamiai lyginamajai analizei pasirinkta dešimties seniūnijų grupė, kurią sudaro Fabijoniškės, Justiniškės, Karoliniškės, Lazdynai, Pašilaičiai, Pilaitė, Šeškinė, Verkiai, Viršuliškės ir Žirmūnai. Atlikus išsamią literatūros analizę darnai įvertinti sudaryta unikali dvylikos rodiklių sistema. Ji apibūdina verslo aplinką (ekonominiai rodikliai), gyvenimo kokybę (socialiniai rodikliai) ir infrastruktūrą (inžineriniai bei techniniai rodikliai). Remiantis ekspertų apklausomis, kitais informacijos šaltiniais, nustatyti šių rodiklių reikšmės ir reikšmingumai. Dėl problemos sudėtingumo uždaviniui spręsti pritaikyti lošimu teorija - Hurwiczo, Laplace'o, Hodgeso ir Lehmano taisyklės. Skaičiavimai pagal šias taisykles atlikti LEVI 3.0 programa. Nustatyta, jog Viršuliškių seniūnija vystosi darniausiai, tai palankiausia vieta verslui ir gyvenamajai statybai plėtoti.


Reikšminiai žodžiai: Vilnius, darna, rodikliai, vertinimas, lošimų teorija, seniūnijos, LEVI 3.0


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : Vilnius, sustainability, indicators, evaluation, game theory, neighbourhoods, LEVI 3.0

How to Cite
Zavadskas, E. K., Šaparauskas, J., Kaklauskas, A., Turskis, Z., & Vilutiene, T. (2005). Evaluation of Vilnius sustainability from social, economic and engineering‐technical points of view using the game theory. Technological and Economic Development of Economy, 11(2), 134-143. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637692
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
109
PDF Downloads
77