Share:


Evaluation of contractors by using COPRAS - the multiple criteria method

    Algirdas Andruškevičius Affiliation

Abstract

Some methods allowing for the selection of the most suitable contractor based on 26 criteria are offered. The bidding procedures of FIDIC, the international organization of consulting engineers are assessed. Contractors are evaluated by a multicriteria decision method COPRAS. The significance of the contractor evaluation criteria is determined by ranking. A description of the criteria and their rankings according to 100‐point scale are provided. A case study of selecting the contractor for the construction of a trade and entertainment centre out often bidders is also described.


Rangovų vertinimas daugiakriteriniu COPRAS metodu


Santrauka


Straipsnyje pateikiama metodika, leidžianti tinkamiausią rangovą išsirinkti pagal dvidešimt šešis kriterijus. Įvertintos tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) konkursų procedūros. Rangovai vertinami daugiakriteriniu COPRAS metodu. Rangovų vertinimo kriterijų svarba apskaičiuojama taikant rango metodą. Pateikiamas kriterijų apibūdinimas bei jų vertinimo ribos, išreikštos pagal šimto balų sistemą. Išspręstas praktinis pavyzdys - pasirinktas prekybos ir pramogų centro statybos rangovas iš dešimties dalyvavusiųjų konkurse.


Reikšminiai žodžiai: rangovų vertinimas, daugiakriterinis COPRAS metodas, kriterijai, FIDIC procedūros, praktinis pavyzdys.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : assessment of contractors, multicriteria decision method COPRAS, criteria, FIDIC procedures, case study

How to Cite
Andruškevičius, A. (2005). Evaluation of contractors by using COPRAS - the multiple criteria method. Technological and Economic Development of Economy, 11(3), 158-169. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637694
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
44
PDF Downloads
31