Share:


The selection of rational constructional technology processes variants using COPRAS method

    Pranas Malinauskas Affiliation
    ; Darius Kalibatas Affiliation

Abstract

The article analyses the manner of selection an optimal building technological project which would pander the majority of the concerned members (architects, customers, designers, contractors and so on) interests. Assessment technique is being considered and its features as well. The need to value the expenses associated not only with the construction period, but also with the exploitation period is explaned. A few examples are given about choosing a rational project considering not only the cost, but also some value factors that influence job quality or exploitation.


Racionalių statybos technologinių procesų parinkimas taikant COPRAS metodą


Santrauka


Straipsnyje analizuojama, kokiais būdais galime parinkti optimalų statinio statybos technologijos projektą, kuris atitiktų daugumos suinteresuotų dalyvių (architektų, užsakovų, projektuotojų, rangovų ir kt. asmenų, susijusių su statinio gyvavimo ciklu) interesus. Aptariama, kokia turi būti vertinimo metodika, kokiomis savybėmis ji turėtų pasižymėti. Paaiškinama, kodėl būtina įvertinti sąnaudas, susijusias net tik su statybos periodu, bet ir eksploataciniu laikotarpiu. Pateikiama pora pavyzdžių, kaip galima būtų išrinkti racionalų projekto variantą atsižvelgiant ne tik į piniginę išraišką, bet ir įvertinti kai kuriuos kitus veiksnius, turinčius įtakos darbų atlikimo kokybei ar eksploatavimui.


Reikšminiai žodžiai: požeminė statyba, procesų parinkimas, daugiakriterinis vertinimas, COPRAS metodas


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : underground construction, selection of processes, multi‐criterion evaluation, COPRAS method

How to Cite
Malinauskas, P., & Kalibatas, D. (2005). The selection of rational constructional technology processes variants using COPRAS method. Technological and Economic Development of Economy, 11(3), 197-205. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637699
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
277
PDF Downloads
184