Share:


Improvement and evaluation of the bachelor's study process in mechatronics systems

    Eligijus Toločka Affiliation
    ; Bronius Jančiauskas Affiliation
    ; Juozapas Audvydas Staškevičius Affiliation
    ; Rolandas Strazdas Affiliation

Abstract

This article analyses mechatronic systems bachelor's study process connected with more correspondent preparation process of engineering professionals in the faculty of Mechanics at Vilnius Gediminas Technical University. The analysis and study highlighted the aspects of study process development and its implementation that would enable at the same rate to prepare more qualified bachelors in engineering directions. The authors suggest the improved mechatronic systems bachelor's study process for the aspects of practical implementation. The realization of this improvement also requires the appropriate development of the evaluation of a study process and its effectiveness. And this is what the authors present in the article too. The suggested improvement would not only help to develop contemporary mechatronic systems’ studies but also could be applied for the development of studies in other areas.


Mechatronikos pagrindiniu studiju proceso ir jo vertinimo tobulinimas


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas mechatronikos pagrindinių studijų procesas, susijęs su verslo poreikius geriau atitinkančių inžinerijos specialistų rengimu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakultete. Analizės ir tyrimo metu buvo išryškinti studijų proceso tobulinimo aspektai, kurių įgyvendinimas leistų panašiomis sąnaudomis parengti kvalifikuotesnius inžinerijos krypčių bakalaurus. Šiems aspektams praktiškai įgyvendinti autoriai siūlo patobulintą mechatronikos pagrindinių studijų procesą. Šiam dalykui realizuoti reikia ir studijų proceso rezultatyvumo vertinimo metodikos, kuri autorių pateikiama straipsnyje. Siūlymai tobulinti ir vertinimo metodika ne tik padėtų gerinti šiuolaikines mechatronikos studijas, bet ir galėtų būti naudojami kitu mokslo sričių studijoms tobulinti.


Reikšminiai žodžiai: studijų procesas, studijų programa, moduliai, mechatronikos studijos, mokslo žinios, studijų vertinimas, studijų rezultatyvumas


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : Improvement of the study process, study programme, modules, mechatronic systems, science knowledge, evaluation of studies, effectiveness of the studies

How to Cite
Toločka, E., Jančiauskas, B., Staškevičius, J., & Strazdas, R. (2005). Improvement and evaluation of the bachelor’s study process in mechatronics systems. Technological and Economic Development of Economy, 11(3), 212-219. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637701
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
28
PDF Downloads
22