Share:


Verbal analysis of engineering and constructional solutions

    Leonas Ustinovičius Affiliation
    ; Algirdas Andruškevičius Affiliation
    ; Vladislavas Kutut Affiliation
    ; Robert Balcevič Affiliation
    ; Arūnas Barvidas Affiliation

Abstract

The construction contracts which meet the interests of all the sides involved are the core element of every successful constructural project. That is why the advise of how to sign the accurate and effective contract has growing importance. International construction contractors are often faced with the situation of working in unfamiliar construction environment. One potential source of risk is the contractual requirements embodied in the general conditions of contracts. Authors aim to analize construction contracts being used and to define their effectiveness using the method of verbal analysis.


Inžineriniu ir statybos projektavimo sprendimu verbaline analize


Santrauka


Darbo tikslas ‐ išanalizuoti statybos rangos projektų bei sutarčių valdymą ir nustatyti statybos sutarčių efektyvumą taikant verbalinę sistemą. Statybos rangovai dažnai susiduria su sudėtinga situacija dirbdami neapibrėžtoje statybos aplinkoje. Vienas potencialių rizikos veiksnių‐ sutartiniai reikalavimai bendrose sutarčių sąlygose. Straipsnyje nagrinėjamas kiekybinis metodas vertinant pagrindines statybos sutarties sąlygas. Svarbus statybos rangos aspektas ‐ projektų bei sandorių valdymas. Atsiranda vis didėjantis vadybos modelių poreikis, kuris padėtų projektų vadovams susitvarkyti su dideliais ir sudėtingais projektais. Pateiktas sutarčių efektyvumo vertinimo metodas gali būti plačiai taikomas vienoje iš statybos projektų valdymo stadijų. Straipsnyje aprašomas verbalinių metodų praktinis taikymo pavyzdys.


Reikšminiai žodžiai: statybos ranga, projektas, sutarties sąlygos, verbalinė sistema.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : the constructural contracts, terms and conditions of an agreement, verbal analysis

How to Cite
Ustinovičius, L., Andruškevičius, A., Kutut, V., Balcevič, R., & Barvidas, A. (2005). Verbal analysis of engineering and constructional solutions. Technological and Economic Development of Economy, 11(3), 220-231. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637702
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
29
PDF Downloads
21