[1]
Tvrdoň, M. and Skokan, K. 2011. Regional disparities and the ways of their measurement: The case of the visegrad four countries / Regioniniai skirtumai ir jų matavimo būdai: Keturių vyšegrado šalių atvejis. Technological and Economic Development of Economy. 17, 3 (Oct. 2011), 501-518. DOI:https://doi.org/10.3846/20294913.2011.603485.