[1]
Cimpoeru, S. 2011. Neural networks and their application in credit risk assessment. Evidence from the Romanian market / Neuroniniai tinklai ir jų taikymas kredito rizikai vertinti rumunijos rinkos pavyzdžiu. Technological and Economic Development of Economy. 17, 3 (Oct. 2011), 519-534. DOI:https://doi.org/10.3846/20294913.2011.606339.