[1]
Brauers, W.K.M. and Zavadskas, E.K. 2010. Project management by multimoora as an instrument for transition economies / Projektų vadyba su multimoora kaip priemonė pereinamojo laikotarpio ūkiams. Technological and Economic Development of Economy. 16, 1 (Mar. 2010), 5-24. DOI:https://doi.org/10.3846/tede.2010.01.