[1]
Podvezko, V. and Podviezko, A. 2010. Dependence of multi‐criteria evaluation result on choice of preference functions and their parameters / Daugiakriterinių vertinimų rezultatų priklausomybė nuo prioritetų funkcijų ir jų parametrų pasirinkimo. Technological and Economic Development of Economy. 16, 1 (Mar. 2010), 143-158. DOI:https://doi.org/10.3846/tede.2010.09.