[1]
Zavadskas, E.K. and Turskis, Z. 2010. A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making / Naujas adityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodas (aras) daugiakriteriniams uždaviniams spręsti. Technological and Economic Development of Economy. 16, 2 (Jun. 2010), 159-172. DOI:https://doi.org/10.3846/tede.2010.10.