[1]
Bilgin, M.H., Lau, C.K.M. and Tvaronavičienė, M. 2010. Is China integrated with her major trading partners: Evidence on financial and real integration / Ar Kinija integruota su savo pagrindiniais prekybos partneriais: įrodymų apie finansinę ir realiąją integraciją paieškos. Technological and Economic Development of Economy. 16, 2 (Jun. 2010), 173-187. DOI:https://doi.org/10.3846/tede.2010.11.