[1]
Žvirblis, A. and Buračas, A. 2010. The consolidated measurement of the financial markets development: The case of transitional economies / Konsoliduotas finansų rinkų išsivystymo vertinimas: pereinamųjų ekonomikų atvejis. Technological and Economic Development of Economy. 16, 2 (Jun. 2010), 266-279. DOI:https://doi.org/10.3846/tede.2010.17.