[1]
Dzemydienė, D. and Dzindzalieta, R. 2010. Development of architecture of embedded decision support systems for risk evaluation of transportation of dangerous goods / Sprendimų paramos sistemos įterptinės architektūros plėtotė pavojingųjų krovinių transportavimo rizikai vertinti. Technological and Economic Development of Economy. 16, 4 (Dec. 2010), 654-671. DOI:https://doi.org/10.3846/tede.2010.40.