(1)
Brauers, W. K. M.; Baležentis, A.; Baležentis, T. Multimoora for the EU Member States Updated With Fuzzy Number Theory / Neraiškiųjų Skaičiu Teorija Papildytas MULTIMOORA Metodas Europos Sąjungos Valstybių Narių Išsivystymo Vertinimui. TEDE 2011, 17, 259-290.