(1)
Tvrdoň, M.; Skokan, K. Regional Disparities and the Ways of Their Measurement: The Case of the Visegrad Four Countries / Regioniniai Skirtumai Ir Jų Matavimo Būdai: Keturių Vyšegrado šalių Atvejis. TEDE 2011, 17, 501-518.