(1)
Cimpoeru, S. Neural Networks and Their Application in Credit Risk Assessment. Evidence from the Romanian Market / Neuroniniai Tinklai Ir Jų Taikymas Kredito Rizikai Vertinti Rumunijos Rinkos Pavyzdžiu. TEDE 2011, 17, 519-534.