(1)
Tambovceva, T.; Geipele, I. Environmental Management Systems Experience Among Latvian Construction Companies / Aplinkos Apsaugos Vadybos Sistemų Taikymo Patirtis Latvijos Statybos įmonėse. TEDE 2011, 17, 595-610.