(1)
Kahraman, C.; Kaya, İhsan. Investment Analyses Using Fuzzy Probability Concept / Investicijų Analizė Taikant Tikimybinę neapibrėžtųjų Aibių Koncepciją. TEDE 2010, 16, 43-57.