(1)
Zavadskas, E.; Turskis, Z. A New Additive Ratio Assessment (ARAS) Method in Multicriteria Decision‐making / Naujas Adityvinis Kriterijų Santykių įvertinimo Metodas (aras) Daugiakriteriniams Uždaviniams Spręsti. TEDE 2010, 16, 159-172.