(1)
Zavadskas, E. K.; Turskis, Z. A New Additive Ratio Assessment (ARAS) Method in Multicriteria decision‐making / Naujas Adityvinis Kriterijų Santykių įvertinimo Metodas (aras) Daugiakriteriniams uždaviniams spręsti. TEDE 2010, 16, 159-172.