(1)
Bilgin, M. H.; Lau, C. K. M.; Tvaronavičienė, M. Is China Integrated With Her Major Trading Partners: Evidence on Financial and Real Integration / Ar Kinija Integruota Su Savo Pagrindiniais Prekybos Partneriais: įrodymų Apie Finansinę Ir realiąją Integraciją paieškos. TEDE 2010, 16, 173-187.