(1)
Bilgin, M.; Lau, C.; Tvaronavičienė, M. Is China Integrated With Her Major Trading Partners: Evidence on Financial and Real Integration / Ar Kinija Integruota Su Savo Pagrindiniais Prekybos Partneriais: įrodymų Apie Finansinę Ir Realiąją Integraciją Paieškos. TEDE 2010, 16, 173-187.