(1)
Žvirblis, A.; Buračas, A. The Consolidated Measurement of the Financial Markets Development: The Case of Transitional Economies / Konsoliduotas Finansų Rinkų išsivystymo Vertinimas: Pereinamųjų Ekonomikų Atvejis. TEDE 2010, 16, 266-279.