(1)
Pilinkus, D. Macroeconomic Indicators and Their Impact on Stock Market Performance in the Short and Long Run: The Case of the Baltic States / Makroekonominiai Rodikliai Ir Jų įtaka Akcijų Rinkos Indeksui Trumpuoju Ir Ilguoju Laikotarpiu: Baltijos šalių Atvejis. TEDE 2010, 16, 291-304.