(1)
Reiss, M.; Steffens, D. Hybrid Toolboxes: Conceptual and Empirical Analysis of Blending Patterns in Application of Hybrid Media / Hibridinės žiniasklaidos Modelių Taikymo Konceptuali Ir Empirinė Analizė. TEDE 2010, 16, 305-326.