(1)
Kochanek, K.; Tynan, S. The Environmental Risk Assessment for Decision Support System for Water Management in the Vicinity of Open Cast Mines (DS WMVOC) / Rizikos Aplinkai Vertinimas Naudojant Netoli atvirųjų Kasyklų esančių Vandens išteklių Valdymo Sprendimų Paramos Sistemą. TEDE 2010, 16, 414-431.