(1)
Dubinskas, P.; Stungurienė, S. Alterations in the Financial Markets of the Baltic Countries and Russia in the Period of Economic Downturn / Finansų Rinkų pokyčiai Baltijos šalyse Ir Rusijoje Ekonominio Nuosmukio Laikotarpiu. TEDE 2010, 16, 502-515.