(1)
Polaka, I.; Borisov, A. Clustering‐based Decision Tree Classifier Construction / Klasterių Sprendimų Medžiu Pagrįstas Statybos Klasifikatorius. TEDE 2010, 16, 765-781.