(1)
Čiegis, R.; Gavėnauskas, A.; Petkevičiūtė, N.; Štreimikienė, D. Ethical Values and Sustainable Development: Lithuanian Experience in the Context of Globalisation / Etinės vertybės Ir Darnus Vystymasis: Lietuvos Patirtis Globalizacijos Kontekste. TEDE 2008, 14, 29-37.