(1)
Platje, J. “Institutional capital” As a Factor of Sustainable Development ‐ the Importance of an Institutional Equilibrium / Institucinis Kapitalas Kaip Darnaus Vystymosi Veiksnys – institucinės Pusiausvyros Svarba. TEDE 2008, 14, 144-150.