(1)
Dzemydienė, D.; Maskeliūnas, S.; Dzemyda, I. Interoperability of Information System Components for Monitoring of Sewage and Intelligent Analysis of Water Resources / Informacinių Sistemų Komponentų sąveikumas Vykdant nutekamųjų Vandenų stebėseną Ir Intelektinę Vandens išteklių Analizę. TEDE 2008, 14, 260-278.