Brauers, W. K. M., Baležentis, A., & Baležentis, T. (2011). Multimoora for the EU member states updated with fuzzy number theory / Neraiškiųjų skaičiu teorija papildytas MULTIMOORA metodas europos sąjungos valstybių narių išsivystymo vertinimui. Technological and Economic Development of Economy, 17(2), 259-290. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.580566