Tvrdoň, M., & Skokan, K. (2011). Regional disparities and the ways of their measurement: The case of the visegrad four countries / Regioniniai skirtumai ir jų matavimo būdai: Keturių vyšegrado šalių atvejis. Technological and Economic Development of Economy, 17(3), 501-518. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.603485