Cimpoeru, S. (2011). Neural networks and their application in credit risk assessment. Evidence from the Romanian market / Neuroniniai tinklai ir jų taikymas kredito rizikai vertinti rumunijos rinkos pavyzdžiu. Technological and Economic Development of Economy, 17(3), 519-534. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.606339