Tambovceva, T., & Geipele, I. (2011). Environmental management systems experience among latvian construction companies / Aplinkos apsaugos vadybos sistemų taikymo patirtis Latvijos statybos įmonėse. Technological and Economic Development of Economy, 17(4), 595-610. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.603179