Brauers, W., & Zavadskas, E. (2010). Project management by multimoora as an instrument for transition economies / Projektų vadyba su multimoora kaip priemonė pereinamojo laikotarpio ūkiams. Technological and Economic Development of Economy, 16(1), 5-24. https://doi.org/10.3846/tede.2010.01