Podvezko, V., & Podviezko, A. (2010). Dependence of multi‐criteria evaluation result on choice of preference functions and their parameters / Daugiakriterinių vertinimų rezultatų priklausomybė nuo prioritetų funkcijų ir jų parametrų pasirinkimo. Technological and Economic Development of Economy, 16(1), 143-158. https://doi.org/10.3846/tede.2010.09