Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making / Naujas adityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodas (aras) daugiakriteriniams uždaviniams spręsti. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172. https://doi.org/10.3846/tede.2010.10