Bilgin, M. H., Lau, C. K. M., & Tvaronavičienė, M. (2010). Is China integrated with her major trading partners: Evidence on financial and real integration / Ar Kinija integruota su savo pagrindiniais prekybos partneriais: įrodymų apie finansinę ir realiąją integraciją paieškos. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 173-187. https://doi.org/10.3846/tede.2010.11