Žvirblis, A., & Buračas, A. (2010). The consolidated measurement of the financial markets development: The case of transitional economies / Konsoliduotas finansų rinkų išsivystymo vertinimas: pereinamųjų ekonomikų atvejis. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 266-279. https://doi.org/10.3846/tede.2010.17