Pilinkus, D. (2010). Macroeconomic indicators and their impact on stock market performance in the short and long run: The case of the baltic states / Makroekonominiai rodikliai ir jų įtaka akcijų rinkos indeksui trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu: baltijos šalių atvejis. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 291-304. https://doi.org/10.3846/tede.2010.19