Dubinskas, P., & Stungurienė, S. (2010). Alterations in the financial markets of the Baltic countries and Russia in the period of economic downturn / Finansų rinkų pokyčiai Baltijos šalyse ir Rusijoje ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Technological and Economic Development of Economy, 16(3), 502-515. https://doi.org/10.3846/tede.2010.31