Dzemydienė, D., & Dzindzalieta, R. (2010). Development of architecture of embedded decision support systems for risk evaluation of transportation of dangerous goods / Sprendimų paramos sistemos įterptinės architektūros plėtotė pavojingųjų krovinių transportavimo rizikai vertinti. Technological and Economic Development of Economy, 16(4), 654-671. https://doi.org/10.3846/tede.2010.40