Čiegis, R., Gavėnauskas, A., Petkevičiūtė, N., & Štreimikienė, D. (2008). Ethical values and sustainable development: Lithuanian experience in the context of globalisation / Etinės vertybės ir darnus vystymasis: Lietuvos patirtis globalizacijos kontekste. Technological and Economic Development of Economy, 14(1), 29-37. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.14.29-37