BRAUERS, W. K. M.; BALEŽENTIS, A.; BALEŽENTIS, T. Multimoora for the EU member states updated with fuzzy number theory / Neraiškiųjų skaičiu teorija papildytas MULTIMOORA metodas europos sąjungos valstybių narių išsivystymo vertinimui. Technological and Economic Development of Economy, v. 17, n. 2, p. 259-290, 24 jun. 2011.